Ring utan Simkort

Visste du att du kan ta emot samtal utan ett aktivt SIM-kort i din telefon?

Ja det är faktist möjligt att ta emot samtal utan att ha ett aktivt simkort inkopplat i din telefon. Som alla kanske vet så är det möjligt att ringa nödnummer ”112” på din mobil även fast du saknar ett aktivt simkort. Men visste du att du även kan ta emot samtal utan att ha ett aktivt simkort inkopplat? 

När du inte har något simkort i din telefon så har du heller inget telefonnummer och kan normalt sett inte ta emot samtal, men operatörerna har sina egna knep för att lyckas nå fram med samtal till din telefon som kan komma och användas om du har ett fel på ditt SIM-kort. 

Såhär går det till. Våra mobilnät är uppbyggt på så sätt att man kan dela upp dem i två olika nät, radionät och ett kärnnät. När du startar din telefon så registrerar den sig mot radionätet i första hand. Mobilen skaffar sig på så vis en radioidentitet som i exempelvis LTE/4G heter Radio Network Temporary Identifier eller RNTI. Nu är du alltså uppkopplad mot radionätet och kan bli identifierad, men då du fortfarande inte är uppkopplad mot kärnnätet så kan din abonnent inte bli identifierad än. 

Nu kommer vi till steget där abonnenten skall identifieras mot kärnnätet. I alla simkort som tillverkas finns ett IMSI nummer och det är knutet till ditt telefonnummer. När detta är gjort så vet kärnnätet om att abonnenten är aktiv och var i radionätet den befinner sig. När någon nu ringer abonnentens telefonnummer så översätts telefonnumret till IMSI-numret via växeln och telefonsamtalet förmedlas till mobiltelefonen.  

När telefonen saknar SIM-kort så kan radionätet iallafall känna av mobiltelefonens identitet. Det möjliggör för operatören att kunna använda den här informationen för att etablera ett samtal till din mobil även fast du saknar ett aktivt simkort.

 

 

6 Jul 2016